četvrtak, 2. listopada 2008.

PULA, Karolina - 11. Obrtnički sajam Istre

02. listopada 2008. na otvaranju 11. Obrtničkog sajma Istre zbor je izveo himne:
- LIJEPA NAŠA Janka Runjanina i
- KRASNA ZEMLJO Matka Brajše Rašana

Nakon službenog dijela otvaranja izvedene su još pjesme:
- ISTARSKI PLES Matka Brajše Rašana i
- MISEČINA dalmatinska narodna u obradi Vinka Lesića

Izvedbama je ravnala Vinka Burić, a zbor je nastupio u sastavu:
- soprani: Lea Barašin, Mirjana Konta, Veronika Terzić
- alti: Stojanka-Sara Ćirić, Ana Debeljuh, Ljiljana Kranjac, Martina Pavličević, Ela Poljarević
- tenori: Gordana Matana, Adam Mokos-Pazman
- basovi: Nino Burić, Vinko Burić