subota, 21. travnja 2007.

CANNES - Francuska

Salle Leo Lagrange: LA VIVA-zbor za ljudska prava, 21.04.2007.
Uz cjelokupni program koncerta, zbor je samostalno izveo slijedeće skladbe:
- Ivan Matetić Ronjgov: ČA JE MORE
- Matko Brajša Rašan: ISTARSKI PLES

Dirigent: Ileana Perosa

Komorni zbor Rondo Histriae je nastupio u sastavu:
- soprani: Jenny Bajlo, Sanja Banković, Tea Mužić
- alti: Ana Bestulić, Stanislava Kačina-Giovannini
- tenori: Mateo Blasina, Aleksandar Pavletić
- basovi: Vinko Burić, Dragan Starivlah, Dominik Valenčić

petak, 20. travnja 2007.

ANGERS - Francuska
LA VIVA-zbor za ljudska prava, 20.04.2007.

Uz cjelokupni program koncerta, zbor je samostalno izveo slijedeće skladbe:
- Andrej Baša / Dušan Prašelj: PIPA
- Matko Brajša Rašan: ISTARSKI PLES

Dirigent: Ileana Perosa
Komorni zbor Rondo Histriae je nastupio u sastavu:
- soprani: Jenny Bajlo, Sanja Banković, Tea Mužić
- alti: Ana Bestulić, Stanislava Kačina-Giovannini
- tenori: Mateo Blasina, Aleksandar Pavletić
- basovi: Vinko Burić, Dragan Starivlah, Dominik Valenčić

utorak, 17. travnja 2007.

ROMAGNAT - Francuska
LA VIVA-zbor za ljudska prava, 17.04.2007.

Uz pet balkanskih zborova, komorni zbor je samostalno izveo slijedeće skladbe:
- Matko Brajša Rašan / Ivan Cukon: KRASNA ZEMLJO
- Ivan Matetić Ronjgov: ČA JE MORE
- Andrej Baša / Dušan Prašelj: PIPA
- Matko Brajša Rašan: ISTARSKI PLES
- Ander Nyberg: SIYAHAMBA

Dirigent: Ileana Perosa
Komorni zbor Rondo Histriae je nastupio u sastavu:
- soprani: Jenny Bajlo, Sanja Banković, Tea Mužić
- alti: Ana Bestulić, Stanislava Kačina-Giovannini
- tenori: Mateo Blasina, Aleksandar Pavletić
- basovi: Vinko Burić, Dragan Starivlah, Dominik Valenčić

subota, 14. travnja 2007.

CLERMOND-FERRAND - Francuska

Dvorana ZENITH d'Auvergne: LA VIVA-zbor za ljudska prava, 14.04.2007.

Uz cjelokupni program koncerta, zbor je samostalno izveo slijedeće skladbe:
- Ivan Matetić Ronjgov: ČA JE MORE
- Matko Brajša Rašan: ISTARSKI PLES

Dirigent: Ileana Perosa

Komorni zbor Rondo Histriae je nastupio u sastavu:
- soprani: Jenny Bajlo, Sanja Banković, Tea Mužić
- alti: Ana Bestulić, Stanislava Kačina-Giovannini
- tenori: Mateo Blasina, Aleksandar Pavletić
- basovi: Vinko Burić, Dragan Starivlah, Dominik Valenčić