subota, 14. travnja 2007.

CLERMOND-FERRAND - Francuska

Dvorana ZENITH d'Auvergne: LA VIVA-zbor za ljudska prava, 14.04.2007.

Uz cjelokupni program koncerta, zbor je samostalno izveo slijedeće skladbe:
- Ivan Matetić Ronjgov: ČA JE MORE
- Matko Brajša Rašan: ISTARSKI PLES

Dirigent: Ileana Perosa

Komorni zbor Rondo Histriae je nastupio u sastavu:
- soprani: Jenny Bajlo, Sanja Banković, Tea Mužić
- alti: Ana Bestulić, Stanislava Kačina-Giovannini
- tenori: Mateo Blasina, Aleksandar Pavletić
- basovi: Vinko Burić, Dragan Starivlah, Dominik Valenčić

Nema komentara: