petak, 20. travnja 2007.

ANGERS - Francuska
LA VIVA-zbor za ljudska prava, 20.04.2007.

Uz cjelokupni program koncerta, zbor je samostalno izveo slijedeće skladbe:
- Andrej Baša / Dušan Prašelj: PIPA
- Matko Brajša Rašan: ISTARSKI PLES

Dirigent: Ileana Perosa
Komorni zbor Rondo Histriae je nastupio u sastavu:
- soprani: Jenny Bajlo, Sanja Banković, Tea Mužić
- alti: Ana Bestulić, Stanislava Kačina-Giovannini
- tenori: Mateo Blasina, Aleksandar Pavletić
- basovi: Vinko Burić, Dragan Starivlah, Dominik Valenčić

Nema komentara: