utorak, 17. travnja 2007.

ROMAGNAT - Francuska
LA VIVA-zbor za ljudska prava, 17.04.2007.

Uz pet balkanskih zborova, komorni zbor je samostalno izveo slijedeće skladbe:
- Matko Brajša Rašan / Ivan Cukon: KRASNA ZEMLJO
- Ivan Matetić Ronjgov: ČA JE MORE
- Andrej Baša / Dušan Prašelj: PIPA
- Matko Brajša Rašan: ISTARSKI PLES
- Ander Nyberg: SIYAHAMBA

Dirigent: Ileana Perosa
Komorni zbor Rondo Histriae je nastupio u sastavu:
- soprani: Jenny Bajlo, Sanja Banković, Tea Mužić
- alti: Ana Bestulić, Stanislava Kačina-Giovannini
- tenori: Mateo Blasina, Aleksandar Pavletić
- basovi: Vinko Burić, Dragan Starivlah, Dominik Valenčić

Nema komentara: