ponedjeljak, 25. ožujka 2002.

OSNIVANJE UDRUGE
25. ožujka 2002. Ured državne uprave u Istarskoj županiji, Ured za opću upravu, ispostava Pula, izdao je rješenje klasa: UP/I-007-02/01-01/190, Urbroj: 2163-02/1-02-2, o izvršenom upisu udruge u Registar udruga Republike Hrvatske, pod nazivom “Udruga za kulturnu, glazbenu i scensku građansku inicijativu RONDO HISTRIAE”. Skraćeni naziv Udruge glasi: UDRUGA “RONDO HISTRIAE”.
Osnovni sadržaj djelatnosti udruge je: organiziranje koncerata, radionica, multimedijskih prezentacija i izložbi; promicanje kulture življenja kroz zborsko i glazbeno-scensko organiziranje; izdavanje publikacija vezanih uz djelatnost udruge; suradnja sa srodnim udrugama te ostale djelatnosti utvrđene Statutom udruge.
Osoba ovlaštena za zastupanje udruge je Rosanda Vukelić.
Rješenjem je utvrđeno da je sjednica Osnivačke skupštine na kojoj je osnovana udruga pod gornjim nazivom održana 22. studenog 2001. godine, te da je na istoj sjednici na dužnost predsjednika udruge na mandat od četiri godine izabrana Rosanda Vukelić.
Sjedište udruge je u Puli, Istarska 2.

Nema komentara: