utorak, 15. svibnja 2007.

SVJETSKI DAN OBITELJI

PULA: Circolo Italiano di Cultura, 15.05.2007.
- Ivan Matetić Ronjgov: ČA JE MORE
- Andrej Baša / Dušan Prašelj: PIPA
- Matko Brajša Rašan: ISTARSKI PLES
- Heinz Lemmermann: BONGO BONGO - video
- Ander Nyberg: SIYAHAMBA - video
Dirigent: Ileana Perosa
Zbor je nastupio u sastavu:
- soprani: Jenny Bajlo, Sanja Banković, Tina Pajdaš, Lora Pavletić, Daniela Perosa
- alti: Ivanka Baćo, Ana Bestulić, Vinka Burić, Irena Jeromela, Stanislava Kačina-Giovannini
- tenori: Ljiljana Kranjac, Gordana Matana, Aleksandar Pavletić, Goran Pitinac
- basovi: Vinko Burić, Stanislav Čerljenko, Sergej Mudrovčić, Dragan Starivlah, Dominik Valenčić

Nema komentara: