srijeda, 26. prosinca 2007.

HUM, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije - Božićno-novogodišnji koncert MPZ "Sokol"
Na blagdan Sv. Stjepana, 26.12.2007. mješoviti pjevački zbor "Sokol" iz Buzeta organizirao je Božićno - novogodišnji koncert u Humu na kojem je učestvovao i komorni zbor Rondo Histriae.
Ispred oltara crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije našli su se:
- soprani: Tea Mužić, Lora Pavletić, Daniela Perosa (solista)
- alti: Stanislava Kačina-Giovannini, Ileana Perosa (voditeljica zbora)
- tenori: Valentino Blasina, Aleksandar Pavletić
- basovi: Mateo Blasina, Dragan Starivlah

Izvedene su slijedeće skladbe:
MAIDEN THE BABY - crnačka duhovna
WHAT CHILD IS THIS? - engleska tradicionalna
O HOLY NIGHT - Adolphe Adam

Nema komentara: