utorak, 18. prosinca 2007.

PULA, crkva Sv. Franje - Božićni koncert


Već narednog dana, 18.12.2007. su Rondo Histriae i kvartet Misty održali još jedan Božićni koncert, ovaj puta u Puli u crkvi Sv. Franje. Bio je to koncert u kojem je Rondo pulskoj publici ponudio najveći broj skladbi. Nažalost, dijelom i zbog velike hladnoće, posjet publike je izostao, tako da je zaista dobro predstavljanje održano pred tridesetak posjetitelja, od kojih njih sedmero čak iz Punta na otoku Krku. Program se sastojao od četiri bloka u malo izmijenjenom obliku, a Rondo i Misty su izveli slijedeća djela:


I MISTY
T. Bateson: PHYLLIS FAREWELL - video
Henry VIII: PASTIME WITH GOOD COMPANY - video
Henry VIII: O MY HEART - video
J. Downland: WHAT IF I NEVER SPEED - video
F. Schubert: STANDCHEN, solist: Marko Fortunato - tenor, klavirska pratnja: Jenny Bajlo - video

II RONDO HISTRIAE
Tradicionalna: U TO VRIJEME GODIŠTA - video
A. Bruckner: PANGE LINGUA - video
A. Bruckner: LOCUS ISTE - video
G. Faure: LIBERA ME, solist: Dean Petrinić - bas, klavirska pratnja: Jenny Bajlo - video

III MISTY
Negro spiritual, arr. H. Brković: GET AWAY JORDAN - video
Negro spiritual, arr. H. Brković: AMAZING GRACE - video
Tradicionalna, arr. D. Lorković: O CHRISTMAS TREE - video
J. Styne, arr. D. Lorković: LET IT SNOW - video
Tradicionalna, arr. D. Lorković: KYRIE ELEISON - video
Tradicionalna, arr. D. Lorković: RADUJTE SE NARODI - video
I. Berlin, arr. D. Lorković: WHITE CHRISTMAS - video

IV RONDO HISTRIAE
Tradicionalna, arr. T. Mashima: ADESTE FIDELES
J. S. Pierpont, arr. S. Karpiniec: JINGLE BELLS - video
Tradicionalna: WHAT CHILD IS THIS - video
Tradicionalna, arr. C. Gerlitz: OH HAPPY DAY, solisti: Marko Fortunato - tenor i Haris Brković - bas, klavirska pratnja: Jenny Bajlo - video

MISTY & RONDO HISTRIAE
F. Gruber, arr. H. Brković/T. Mashima: TIHA NOĆ - video
Kvartet Misty je nastupao u sastavu:
- Jenny Bajlo, sopran
- Jadranka Celić, alt
- Marko Fortunato, tenor
- Haris Brković, bas


U Rondo Histriae su pod vodstvom Vinke Burić nastupili:
- soprani: Jenny Bajlo, Sanja Banković, Lea Barašin, Ana Čorić, Tina Lipovac, Martina Mahić, Tea Mužić, Veronika Terzić
- alti: Ivanka Baćo, Ana Bestulić, Maja Bolić, Stojanka-Sara Ćirić, Irena Jeromela, Ljiljana Kranjac, Martina Pavličević, Ela Poljarević
- tenori: Gordana Matana, Goran Pitinac, Teo Vuković
- basovi: Vinko Burić, Dean Petrinić, Dominik ValenčićNakon koncerta učesnici koncerta su se zabavili uz večeru u restaurantu Biska na Verudi.

Nema komentara: